Album Fotograficzny

Nawigacja

 • Dziękujemy:)


  Prezentujemy filmik, który jest dowodem na to, że mamy cudownych uczniów:) Bardzo serdecznie dziękujemy Hani Kuwik i wszystkim zaangażowanym w podziękowania. Sprawiliście miłą niespodziankę wszystkim nauczycielom. Wasz uśmiech jest dla nas najlepszą nagrodą:)

  Równocześnie dziękujemy za wszystkie słowa podziękowania (filmiki/prezentacje), które stworzone zostały przez poszczególne klasy, a docierały do nas różnymi kanałami. Cieszymy się, że w tym trudnym czasie znaleźliście w sobie inspirację do takiej formy podziękowań:)

  Dziękujemy także wszystkim Rodzicom, za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w pomoc w organizacji zdalnego nauczania. Doceniamy Wasze wsparcie, poświęcony czas, wyrozumiałość i cierpliwość:)

                                                                                                                                    Nauczyciele:)

 • Samorząd Uczniowski życzy udanych wakacji:)

  Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim stworzyli dwa filmy dla swoich kolegów i koleżanek. Jeden dedykowany dla absolwentów, którzy skończyli klasę ósmą w tym roku, a drugi dla pozostałych uczniów. Dziękujemy samorządowi za miły gest:)

 • ŚWIADECTWA SZKOLNE 2020

  Szanowni Państwo

  Ze względu na wskazania epidemiczne Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o niewydawaniu świadectw szkolnych w dniu 26 czerwca 2020.

  Świadectwa te, wraz z nagrodami, będą rozdane wszystkim uczniom na uroczystym podsumowaniu minionego roku szkolnego na forum szkoły w pierwszym dniu września.

  Osoby zainteresowane jednak odbiorem świadectwa, mogą to uczynić w sekretariacie szkoły.

 • Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego.

 • Listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

  Zamieszczamy listy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21.

  lista uczniów klasa 1a

  lista uczniów klasa 1b


 • Stypendia szkolne

  Uczniowie, którzy za wyniki w nauce, zostali zakwalifikowani do stypendium szkolnego  bedą mogli je  odebrać  w piątek 26 czerwca 2020 r. w sekretariacie w godzinach:

  9.00 - 9.45 - kl. 5a/5b

  9.45 - 10.00 - kl. 8

  10.00 - 10.30 - kl. 6a/6b

  10.30 - 11.00 - kl .7

  11.00 - 11.15 - kl. 4

  Podczas wejscia do szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa COVID19 (obowiązek dystansowania i noszenia maseczek oraz dezynfekcji/mycia rąk).

 • BEZPIECZNE WAKACJE

  Poniżej zamieszczamy prezentację zawierajacą zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie letnim przygotowany przez Panią Izabelę Pawlak - nauczycielkę naszej szkoły.

  Zachęcamy do oglądania i stosowania.

  BEZPIECZNE WAKACJE - PORADNIK

   

 • Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach. Poniżej przedstawiamy Harmonogram Zwrotu Podręczników.

  Wraz z podręcznikami należy zwrócić wypożyczony na czas zdalnego nauczania sprzęt elektroniczny.

  ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH. ZASADY. HARMONOGRAM

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  DRODZY ÓSMOKLASIŚCI

  Przed Wami niezwykle ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty.

  Życzymy Wam, aby lata nauki zaowocowały wysokimi wynikami egzaminu, które nie tylko spełnią Wasze oczekiwania, ale również otworzą drzwi do realizacji życiowych planów  .Niech podczas egzaminu towarzyszy Wam opanowanie stresu, skupienie, umiejętność podejmowania trafnych wyborów oraz wiara we własne siły i wiedzę. Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście na maksymalną ilość punktów!!!

  Rodzicom uczniów klas ósmych życzymy w tych dniach wiele spokoju i wiary, że młodzież mądrze wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności.

   Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

  SP w Kobylance

 • Dzień Dziecka 2020

  Z okazji Dnia Dziecka, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kobylance przygotowali dla Was życzenia w postaci filmiku. Zapraszamy do projekcji. Wszystkiego najlepszego dla Wszystkich dzieci!!!.:)

 • Konsultacje

  Konsultacje nauczycieli SP Kobylanka

  konsultacje.docx      Uwaga! zmiana godziny konsultacji z M. Fenrych z  matematyki i fizyki :  piątki godz. 14.45

 • PROCEDURA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 • KONSULTACJE dla uczniów klas 8

  Język polski - czwartek 14.00

  Matematyka - piątek 11.30

  Język angielski - wtorek 14.00

  Język niemiecki - piątek  13.00

  Wszystkich uczniów obowiązują zasady bezpieczeństwa (konieczność wypełnienia i dostarczenia zgłoszenia wraz z oświadczeniem).

 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

 • Konsultacje

  INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZNIÓW zainteresowanych konsultacjami. Rodzice, którzy chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce konsultacji dla dzieci, powinni wypełniony wniosek i oświadczenie, stanowiący jednocześnie wniosek o ich zorganizowanie  w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy  w szkole, przesłać  do 25.05.2020 r. drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@kobylanka.edu.pl

  Oryginał wniosku i oświadczenia uczeń zobowiązany jest dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu  w szkole. Wzór wniosku i oświadczenia zamieszczony jest poniżej. 

  Wniosek o udział dziecka w konsultacjach.

  Oświadczenie wnioskodawcy

 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

  INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZNIÓW KLAS I-III
  Rodzice, którzy chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci, powinni wypełniony wniosek i oświadczenie, stanowiący jednocześnie wniosek o zorganizowanie opieki dla dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy  w klasach I-III, przesłać  do 22.05.2020 r. drogą elektroniczną na adres:  sp.kobylanka@wp.pl

  Oryginał wniosku i oświadczenia rodzic zobowiązany jest dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole. 
  Wzór wniosku i oświadczenia zamieszczony jest poniżej

  Wniosek o udział dziecka w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych.

  Oświadczenie wnioskodawcy.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZNIÓW KLAS VIII
  Dla uczniów klas VIII  zorganizowane będą konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Harmonogram konsultacji dla każdej z klas VIII umieszczony będzie na platformie Classroom.

 • Procedura bezpieczeństwa w SP w Kobylance

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWAW SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOBYLANCE TRAKCIE EPIDEMII COVID – 19 ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19.  

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID – 19

 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 • Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kobylance
  Szkolna 10
  73-108 Kobylanka
 • Sekretariat:
  91 561 04 27
  sekretariat@kobylanka.edu.pl
  Księgowość:
  572 628 480
  ksiegowosc@kobylanka.edu.pl
  Świetlica:
  519 673 287

Galeria zdjęć